RETOURNEREN

U heeft het recht uw bestelling (m.u.v. aangebroken producten, gepersonaliseerde en op maat gemaakte artikelen) tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft het (wettelijk) recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen vanaf de datum van levering uw aankoop geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen te ontbinden (‘herroepen’). Als uw aankoop uit meerdere producten bestaat die apart geleverd worden, start de periode van 14 dagen vanaf de datum van levering van het laatste product.

Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping, dient u ons:


OLIVE LEGACY
Klikspaanweg 2-D
2324 LW Leiden
Nederland
E-mail: info@olivelegacy.nl

 

daarvan in kennis te stellen (bijvoorbeeld per e-mail of brief) binnen de genoemde termijn van 14 dagen. U kunt daartoe gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u kunt dowloaden via de link onderaan de pagina of een andere duidelijke verklaring afgeven waarin u verklaart de aankoop te herroepen.

Voor tijdige uitoefening van uw recht van herroeping is het voldoende indien u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsroepingsrecht verzendt voordat de 14 dagen termijn is verstreken.

De betrokkken producten dienen onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na herroeping te worden geretourneeerd.

Bij correcte herroeping en retourzending conform hetgeen hiervoor en in onze Algemene voorwaarden is bepaald, dragen wij onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg voor terugbetaling. Terugbetaling zal echter pas plaatsvinden nadat wij de betrokken producten terug hebben ontvangen, dan wel door u afdoende is aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wij betalen de door u betaalde kooppijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten op basis van de kosten van de door ons aangeboden goedkoopste wijze van levering. Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten tengevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald.

Terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als waarop u de betaling heeft gedaan. Met uw toestemming kan ook een andere betaalmethode gebruikt worden voor de terugbetaling. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Modelformulier Voor Herroeping OLIVE LEGACY
PDF – 151,7 KB