Oude wijsheid

Sinds de Oudheid waren Grieken zich bewust van de voordelen van extra vierge olijfolie. Lees verder om erachter te komen wat Homerus, Hippocrates en andere beroemde oude Grieken over olijfolie te zeggen hadden!

De beroemde Griekse dichter Homerus verwees naar olijfolie als vloeibaar goud.

Hippocrates, de vader van de geneeskunde, noemde olijfolie de grote genezer, vanwege de vele gezondheidsvoordelen.

Euripides, een van de drie grootste tragediedichters, beschreef Messenia als Kallikarpos (een land met goede vruchten) vanwege de vruchtbare grond, een belangrijke factor voor de productie van zijn beroemde olijfolie.

Tijdens de Olympische Spelen in het oude Griekenland werden olijfkransen aangeboden aan de winnende atleten om hen te eren voor hun overwinning. De atleten zalfden hun lichaam ook met olijfolie en gebruikten het voor lichaamshygiëne.